Erikoisosaamisena vesisumu- ja erityissammutusjärjestelmät

Pätevyydet ja referenssit

Probemen Oy:n erityisosaamista ovat vesisumu- ja erityissammutusjärjestelmien suunnittelu ja toteutus. Kokenut pääsuunnittelijamme onkin kartuttanut osaamistaan näillä osa-alueilla jo vuodesta 1998 lähtien. Viimeisten 20 vuoden aikana pääsuunnittelijamme onkin toteuttanut yli 400 tarkastuslaitosten hyväksymää sammutusjärjestelmää.

Pätevyystodistukset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on myöntänyt Probemen Oy:lle pätevyydet sprinkleri- ja
vesisumusammutuslaitteistojen asentamiseen ja huoltoon. Probemen Oy:n suunnittelijalle on myönnetty Suomen ensimmäinen vesisumusammutusjärjestelmien asennus- ja huoltopätevyys jo vuonna 1998. Inspecta Sertifiointi Oy on listannut vastuusuunnittelijan sprinklerisuunnittelijaksi.

Referenssit

Referenssimme kattavat vesisumujärjestelmät sekä perinteiset sprinklerijärjestelmät. Referenssikohteemme koostuvat niin asuntosprinklereistä kuin teollisuuden ja kaupan kohteista. Tarkemmat listaukset asiakkaista ja kohteista voidaan esittää tarvittaessa.