Erikoisosaamisena vesisumu- ja erityissammutusjärjestelmät

Referenssit ja pätevyydet

Probemen Oy:n erityisosaamista ovat vesisumu- ja erityissammutusjärjestelmien suunnittelu ja toteutus. Kokenut pääsuunnittelijamme on kartuttanut osaamistaan näillä osa-alueilla jo vuodesta 1998 lähtien. Viimeisten 20 vuoden aikana kokemusta on kertynyt yli 400 tarkastuslaitosten hyväksymästä sammutusjärjestelmän toteuttamisesta.

Referenssit

Referenssimme kattavat vesisumujärjestelmät ja sprinklerijärjestelmät, sekä laitteistot, joissa käytetään hyväksi älykästä Finventors ohjaus- ja valvontakeskusta. Referenssikohteemme koostuvat niin asuntosprinklereistä kuin teollisuuden ja kaupan kohteista.

Alle on kerätty osa referensseistämme ja tarkemmat listaukset projekteistamme voidaan esittää tarvittaessa.Pätevyystodistukset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on myöntänyt Probemen Oy:lle pätevyydet sprinkleri- ja
vesisumusammutuslaitteistojen asentamiseen ja huoltoon. Probemen Oy:n pääsuunnittelijalle on myönnetty Suomen ensimmäinen vesisumusammutusjärjestelmien asennus- ja huoltopätevyys jo vuonna 1998. Inspecta Sertifiointi Oy on listannut vastuusuunnittelijan sprinklerisuunnittelijaksi.